Nepovinné předměty

V letošním školním roce škola nabízí dva nepovinné předměty, a to náboženství (pro různé třídy) a Hrátky s angličtinou pro žáky 2. třídy.