Hrátky s angličtinou

Stejně jako každý školní rok si na naší škole děti mohou vybrat z velké škály kroužků a nepovinných předmětů.

V posledních letech jsme díky „ nové“ době a okolnostem s ní související stále více opřádáni anglickým jazykem. Proto jsme se rozhodli nabídnout už těm nejmladším žákům hravou podobu výuky angličtiny v nepovinném předmětu – Hrátky s angličtinou. Žáčci druhé třídy mají možnost zábavnou a odlehčenou formou poznat základní pravidla anglické řeči, seznámit se se slovní zásobou oblastí, které jsou jim blízké, naučit se spoustu nových dětských her, písniček a říkadel v angličtině a zařadit tak anglický jazyk mezi své oblíbené předměty.

Ve vyšších ročnících pak jen navázat na získané vědomosti a dále je rozvíjet s nadšením a elánem získaným v průběhu prvních let výuky cizího jazyka.

Za zmínku stojí také účast naší školy v projektu, na jehož základě jsme získali nové, velmi pěkné a praktické vyučovací materiály do prvního, druhého a třetího ročníku angličtiny.

Přeji všem dětem radost z nových zážitků s angličtinou a jejich rodičům příjemné chvilky strávené se svými dětmi třeba u anglického čaje.

                                                                              Mgr.Monika Kalabisová, vyučující předmětu