Náboženská výchova (Vyučující: Th.Lic. Tomáš Klíč)

Co mají společného český kníže Václav, řeholnice Anežka Přemyslovna, císař Karel IV., učitel národů Jan Amos Komenský, fyzik a myslitel Blaise Pascal, hudební skladatel Antonín Dvořák, mnich a badatel Gregor Mendel, politik Josef Lux, fotbalista Pavel Nedvěd, papež Jan Pavel II. či herec Jan Potměšil? Všichni byli – nebo dosud jsou – ve svém životě velmi silně inspirováni křesťanstvím. Možná byste sami dokázali přidat jméno nějakého dalšího člověka, kterého si vážíte a který se netají tím, že čerpá svou sílu ze staletími osvědčeného pramene evangelia Ježíše Krista. Pokud ano, pak je tu nepovinný předmět náboženská výchova právě pro vás. Do rozvrhu si ho můžete přidat kdykoli od prvního do devátého ročníku.

 

Mezi vyučovaná témata patří vhled do biblických dějin Starého i Nového zákona, křesťanský obraz Boha, světa a člověka, výklad církevních svátků a základů morálky zakořeněné v Desateru. Hlavním cílem předmětu je pomoci žákům s formováním jejich osobnosti v duchu křesťanských hodnot.

 

Více informací včetně aktuálního rozvrhu najdete na adrese:

www.farnost-senice.cz/vyuka-nabozenstvi/