,...aber am schőnsten ist es zu Hause" (2013) - Mgr. R. Hynková

05.04.2013 06:40

Žáci 8. tř., kteří se učí německý jazyk, mají od 2. pololetí uzavřen eTwinningový projekt

pod názvem,...aber am schőnsten ist es zu Hause" /...ale nejlépe je to doma"/.

Projekt je vytvořen ve spolupráci s dětmi z polského gymnázia v Mochově.

Cílem je navázání kontaktů, poznávání jiných kultur, rozvíjení jazykových znalostí a slovní zásoby.

Hlavním středem zájmu projektu jsou domy a byty,  typické, zajímavé i známé ve své zemi. Projekt je založen na výměně prezentací a závěrečným úkolem žáků bude popis vysněného domu s ilustrovaným slovníčkem.