beseda o třídění odpadů

20.03.2013 14:06

V pátek 8. března přijel do naší školy pracovník firmy EKO-KOM. Pro žáky 5. až 9. třídy měl připravenu besedu o třídění odpadu. Děti se dozvěděly, proč je důležité odpady třídit, jak se vytříděné suroviny dále zpracovávají a co se z recyklovaného materiálu dá vyrobit. V rámci besedy zhlédly také krátké filmy a pokusily se do připravených kontejnerů roztřídit různorodý odpad. Na závěr byli nejšikovnější žáci odměněni pexesem.

Besedě předcházely aktivity, ve kterých žáci řešili problematiku odpadů. Žáci 6. třídy zpracovali pro ostatní materiály o mobilech, jejich složení a recyklaci a připravovali dotazník o třídění odpadů. Žáci 7. třídy vyplnili pracovní list týkající se nebezpečného odpadu a odpovídali na otázky ohledně využívání mobilů. Žáci 8. ročníku v rámci chemie hledali v tabulce prvky vyskytující se v mobilních telefonech. A žáci 9. ročníku vyplnili pracovní list týkající se vzácných kovů v mobilních telefonech. Zpracované materiály si můžete prohlédnout na nástěnce u přírodovědné učebny.