DEN KOSTELŮ

02.06.2012 06:59

1. červen byl nejenom ve znamení oslav Dne dětí, ale probíhala také akce Noc kostelů.

Senická farnost se do této akce zapojila také a připravila pro naše žáky dopolední program, ve kterém měli možnost dozvědět se mnoho zajímavostí o kostele a faře. Něco víme z loňska, něco jsme zapomněli, ale většina informací byla nová. Třeba kam vedou některé z dveří v kostele či na faře, kde a proč jsou uschovány hostie, měli jsme možnost nahlédnout do "tajných" světnic fary a zkoumat matriční farní knihy  či si zblízka prohlédnout krásu ornátů a jiných částí oblečení pana faráře a ministrantů. A už jste se někdy potkali s andělěm? My ano... Do toho hrály místní varhany, prostě zajímavostí, zážitků a prožitků víc než dost.

Veliké poděkování patří panu faráři Tomáši Klíčovi, paní Dominice, Vendulce, Věrušce, Lidušce, andělské Lidušce, panu Coufalovi, varhaníkovi Metynkovi a režisérovi Honzovi za přípravu celého dne, průvodní slova, trpělivost při odpovídání na zvídavé dotazy školáků, příjemnou atmosféru a pohodu. Díky za váš čas. 

Moc děkujeme. Jste skvělí a celá akce byla nejenom poučná, ale  i zábavná. Prostě taková, aby se líbila - učení hrou. A když je to učení o místní kultuře, památkách, tajích, osobnostech, .... je síla prožitku ještě mnohokrát znásobena. Děkujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví pro nové nápady.

(ve fotogalerii uvidíte více)