Hasiči u druháčků

12.05.2012 17:41

V pátek 11. května mezi druháky přišli dva hasiči z okresního záchranného sboru, aby žáčky poučili o jejich činnosti. Děti se dověděly mnoho nového. Někteří z nich byly pochváleny za své vědomosti o důležitých číslech, způsobu telefonování o pomoc a chování při požáru. Žáci pozorně sledovali přednášku, ale ještě raději si zkoušeli kombinézu, dýchací přístroj nebo přilbu. Divili se, co všechno nosí hasiči v kapsách kombinézy a hádali, k čemu to asi potřebují. Na závěr dostali od pánů hasičů domácí úkol, který mají vytvořit s pomocí rodičů - nakreslit plán únikové cesty každý ze svého domu.