Kritéria naší školy

02.03.2012 07:30

Kritéria, která splňujeme, vybrali na své první schůzce v lednu 2012 třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Podle výsledku dotazníku jsou to tato:

a) povinná

1. U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba.

2. Škola má aktualizované webové stránky obsahující jména všech vyučujících a vedení školy, seznam telefonních čísel a emailových adres, případně telefon na spojovatelku.

3. Rodiče dostanou na začátku školního roku tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, dny otevřených dveří a další významnější akce pro rodiče a žáky školy.

4. Každý rodič má možnost konzultovat prospěch dítěte s konkrétním učitelem osobně.

5. S rodiči komunikujeme důstojným způsobem a dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, koho se to netýká.

6. Pořádáme školní akce pro rodiče v termínech a hodinách, které jim umožní se jich opravdu zúčastnit.

7. Informační tabule o značce Rodiče vítáni je viditelně umístěna u vstupu do školy.

 

b) volitelná

1. Dbáme na to, aby zápis do školy byl společenskou událostí příjemnou pro rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby dětí i rodičů.

2. Nabízíme rodičům konzultace našeho školního psychologa/výchovného poradce.

3. Umíme rodičům doporučit externího dětského psychologa a logopeda, s nímž spolupracujeme.

4. Na naší škole funguje nezávislá rodičovská organizace s vlastní právní subjektivitou (obvykle občanská sdružení).