Mezinárodní den mateřského jazyka

25.02.2013 13:36

    Dne 21. února si připomínáme Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento svátek vyhlásilo UNESCO v roce 1999. V dnešní době se mluví asi 6000 jazyky, přičemž mnohým z nich hrozí zánik. Některé totiž nemají ani písemnou podobu, a tak s úmrtím jejich uživatelů by mohly zcela vymizet. Jazyk, jak známo, je však nejen prostředkem dorozumívání, ale také vyjádřením kultury a identity národa. Je přirozené, že mluvčí malých jazyků používají jazyk silné populace ve školách, při jednání s úřady apod. Mezinárodní den mateřského jazyka by měl upozornit na bohatsví a různorodost jazyků a poukázat na nebezpečí zániku malých jazyků.

    V naší škole jsme si tento poněkud slavnostní den připomněli menším projektem, do něhož se mohly zapojit všechny děti. Účast na této aktivitě však byla zcela dobrovolná. Úkolem žáku bylo vyhledávat významy slov, která jsou v češtině méně známá nebo málo užívaná. Účastnici projektu měli poskládat tajenku a následně ji  logicky doplnit do básničky Jiřího Žáčka.

    Úspěšnými řešiteli se staly žákyně ze 6. třídy Adélka Nimrichterová, Adélka Vrzalová, Eliška Opletalová a Karolína Studená z 8. třídy. Tato děvčata vydržela až do konce a všechna zadaná slova správně určila.