Náplň kroužku

30.01.2012 22:35

Jak to vidí děti:
Pojďte s námi válet hlínu, zapomenete i na rýmu.
Zvonky, misky, talíře,  zvládneme vše, k nevíře.
Svícny, rybky, šupinky, pro babičky i maminky.
Kluci, holky společně, máme se tu báječně.
Hlína – to je kamarád, plácání má každý rád.

 

Keramický kroužek má naší škole již tradici. Navštěvují ho žáci 1. až 4. třídy, kteří mají zájem pracovat skupinově i individuálně. Setkáváme se 1 x za 14 dní odpoledne na dvě vyučovací hodiny, keramická dílna je umístěna v suterénu hlavní budovy školy.
Činnost keramického kroužku je zaměřena především na rozvíjení fantazie, tvořivosti dětí a jemnou motoriku, přibližuje je k přírodě, má je naplňovat radostí a spokojeností z vytvořených dílek. Děti se seznamují s kouzlem keramické hlíny, modelují a vytváří dílka pro své potěšení i pro výzdobu školy. Techniky, které používáme, odpovídají věku žáků a zkušenostem, oživovány jsou různými otisky, novými nápady získanými na výstavách či v literatuře. Modelujeme z ruky, z plátů, vymačkáváme, strukturujeme, tvoříme stáčením, šňůrkováním, vykrajujeme, otiskujeme reliéfy,…


Výroba keramiky je krásná a tvořivá, avšak i náročná práce.
Kromě radosti jsou děti neustále motivovány k novým myšlenkám a touze po zdokonalení.