Náplň kroužku

04.10.2012 00:00

Jak to vidí děti:

Ve výtvarce v Senici, kreslíme i kraslici.
Kreslíme i malujeme, písničky si notujeme.
Tempery a barvičky jsou duhové kapičky.
Někdy trochu ušpiním se, přitom ale pobavím se.
Na úterý těším se, o technikách bavím se.
Čáry, linie i kroužky, vstřebáme barev doušky.
Když obrázky nesu domů, pochvalu paní učitelky dostanu k tomu.
Doma si je vystavím, mámu, tátu potěším.
Na Zahradní slavnosti, přinesou i vám radosti.
 

Výtvarný kroužek pracuje na malé škole již řadu roků. Letos ho navštěvují žáci 2. až 4. třídy, kteří mají zájem vymýšlet, malovat, kreslit, pracovat skupinově i individuálně. Setkáváme se 1 x za 14 dní odpoledne na dvě vyučovací hodiny.
Činnost výtvarného kroužku je zaměřena především na rozvíjení fantazie, výtvarných představ a zájmů, učí děti esteticky vnímat a pozorovat, prohlubuje tvořivost dětí a jemnou motoriku, seznamuje žáky s různými výtvarnými technikami, které si sami vyzkouší. Výtvarný kroužek nabízí dětem možnost poznat kromě známých výtvarných technik i různé jiné výtvarné techniky, např. grafiku, koláže, frotáže, kombinace technik, …. Učí je pracovat v týmu, má je naplňovat radostí a spokojeností z vytvořených dílek. Velká část prací je zaměřena na přírodu a environmentální výchovu.
Součástí aktivit v kroužku je i zapojování se do výtvarných soutěží či přehlídek, do soutěží fotografických, literárně výtvarných.
Než si dílka děti odnesou domů, zdobí školu nebo se jimi prezentují na výstavách, např. na Zahradní slavnosti nebo na Dni otevřených dveří.

Letošní kroužek bude rozšířen i prací s keramickou hlínou.

První práce - Jak si představuji vládce podzimu: