Náplň kroužku

03.02.2012 21:59

Přírodovědný kroužek pro 5. třídu a pro 2. stupeň


Přírodovědný kroužek navštěvují děti, kterým není lhostejná příroda kolem nás a chtějí se o ní nejen něco nového dozvědět, ale také najít nové kamarády s podobným zájmem. Široká nabídka aktivit a činností během roku vychází především z toho, co děti baví a o co projeví zájem.
Rádi hrajete hry a luštíte kvízy? Naučíte se v nich nové rostliny a živočichy! Chcete se zapojit do projektu Recyklohraní a získat pro školu body nebo si odnést domů zajímavé pracovní listy z projektu Les ve škole - škola v lese? Máte možnost. Rádi byste se zapojili do přírodovědných soutěží a olympiád, ale nevíte, kde začít? V kroužku se na soutěže připravíte. Zdá se vám, že v hodinách přírodopisu máte málo času na mikroskopování a práci s lupou? Můžete bádat samostatně. Rádi byste nám pomohli se znovuobnovením koutku živé přírody? Uvítáme každou pomocnou ruku.
Chcete se zúčastnit exkurzí do vybraných míst v okolí nebo na výstavy, jako je například Arboretum Bílá Lhota, CHKO Litovelské Pomoraví, výstava FLORA Olomouc nebo EXOTA? Tak přijďte mezi nás!
Nemáte čas každý týden? Přírodovědný kroužek je po dohodě přístupný kdykoliv i žákům, kteří v něm nejsou trvale zapsáni.