Náplň kroužku

03.02.2012 22:05

 

V kroužku němčiny se dozví žáci více o reáliích německy mluvících zemí, mohou navázat kontakt přes internet s dětmi z jiných zemí, kteří se také učí němčinu. Obvykle s nimi chatujeme a vytváříme malý projekt na určité téma.

Kroužek má zatím 4 členy, máme uzavřený projekt se slovenskou školou pod názvem „Willkommen bei  uns“/Vítejte u nás/.
Rádi bychom naši činnost ještě rozšířili. Od našeho Národního podpůrného střediska jsme získali tato krásná trička.