Náplň kroužku

03.02.2012 21:51

- výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu

         Nejen zpívat, tancovat, pojď se taky učit hrát.
         Kdopak z vás to děti ví…flétna nástroj dechový.
         Když zahraješ písničku, máš blíž k svému srdíčku.

V hudebním kroužku se děti naučí hrát na sopránovou zobcovou flétnu. Výuka je určena spíše pro žáky prvního stupně. Děti zvládnou správné dýchání, základní hmaty na nástroji, notaci v rozsahu asi jedné a půl oktávy, rovněž rytmické hodnoty not a pomlk. Pro poměrně snadnou ovladatelnost flétny si brzo zahrají i jednoduchou písničku. Výuku lze chápat i jako přípravu na pozdější hru na příčnou flétnu, klarinet nebo hoboj. Velmi pozitivní je i zdravotní aspekt hry na dechový nástroj pro děti s dechovými potížemi např. pro alergiky. Členové kroužku se prezentují na veřejných vystoupeních např. o Vánocích nebo na oslavách ke Dni matek.