Náplň kroužku

03.02.2012 22:24

V zeměpisném kroužku se žáci naučí „číst“ mapu. To znamená, naučí se, co v mapách mohou najít, co nám vůbec mapy říkají, k čemu slouží, co zobrazují, naučí se mapy používat v praktickém životě, a to především mapy topografické nebo turistické.

Žáci se budou snažit využít i své matematické znalosti, např. pro určení nadmořské výšky nebo pro výpočet vzdálenosti na mapě….Čeká je i práce v terénu.  Vyzkoušejí si práci s kompasem nebo busolou, odhad vzdálenosti nebo zorientovat se v krajině.

Všechny tyto dovednosti si budou moci žáci v praxi ověřit na výletech, který podniknou do okolí.