Národní parky (Slovensko, Česko, Polsko) - 2006 - 2007

29.01.2012 22:15

V tomto školním roce se naše škola zapojila do E-Twinningového mezinárodního projektu, jehož tématem byly národní parky České republiky, Slovenska a Polska. Od ledna spolupracovali žáci 6. ročníku v rámci němčiny, výtvarné výchovy a přírodopisu se Základní školou v Prievidzi a žáky Základní školy Jana Kochanowskiego z Polska. Shromažďovali informace o čtyřech českých národních parcích a našem regionálním chráněném území Litovelské Pomoraví. Vytvářeli plakáty, prezentace v PowerPointu v češtině i němčině, kreslili vzácné druhy zvířat a rostlin a vyráběli brouky, pavouky a jiný hmyz z PET lahví. S kamarády ze Slovenska i z Polska se spojili prostřednictvím E-Twinningového portálu, vyměňovali si krátké zprávy o sobě, svých zájmech a o své rodině, vyjadřovali své názory k tématu "zvířata". To vše v německém jazyce.

Na závěr jsme vytvořili plátěnou mapu České republiky s chráněnými oblastmi a na mezinárodním setkání vyučujících v Hustopečích jsme mapu spojili se svými slovenskými partnery. Po domluvě s paní učitelkou ze Slovenska jsme s dětmi vytvořili křížovku z naší prezentace, ve které nám jako tajenka vyšla otázka, zda se spolu setkáme. Jestli nám setkání vyjde, je zatím ve hvězdách, ale alespoň se do dalšího školního roku máme na co těšit.