Návštěva Policie ČR

22.10.2012 08:03

15. října navštívili naši školu por. Bc. Gabriela Valášková, DiS. a por. Bc. Petr Čunderle. Pro žáky 3., 6. a 9. třídy připravili nejen potřebná, ale pro děti i zajímavá témata. Naše deváťáky určitě zaujaly informace z oblasti kyberšikany, majetkové kriminality a problematiky návykových látek. V 6. třídě děti přivítaly zvláště rady k práci na internetových stránkách. Zejména chlapce zaujalo video z výcviku policistů. Beseda se všem líbila a přinesla jim mnoho nových poznatků.