Okresní kolo dějepisné olympiády

06.02.2012 15:31

    Ve středu 1. února 2012 se konalo v Olomouci okresní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnila naše žákyně 7. třídy Aneta Lakomá. Tematické zaměření letošního ročníku bylo: „V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“
    Soutěž byla velmi obtížná, o čemž svědčí i to, že ve školním kole dosáhla 60% úspěšnosti pouze jediná žákyně naší školy. V okresním kole v Olomouci, do kterého bylo vybráno 42 žáků z gymnázií a ze základních škol, se Aneta Lakomá umístila celkově na 19. místě a ze základních škol byla na krásném 7. místě.
    Blahopřejeme !