Poděkování

12.06.2012 08:53

Škola v přírodě skončila, všichni se vrátili domů spokojení, zdraví. Podle hodnocení vyučujících se naplnilo vše, co dětem škola v přírodě měla přinést, jak nové znalosti, tak nové schopnosti a dovednosti.

Vedení školy děkuje paním učitelkám 1. stupně a paním vychovatelkám za pečlivou přípravu akce a obětavou a vzornou práci během celého týdne.