Recitační soutěž

16.03.2012 10:21

Recitační soutěž na ZŠ Senice na Hané

    I když je dnešní mládež zatracovaná za to, že málo čte, v prosinci, lednu a únoru se naši žáci věnují básním a próze. Během těchto měsíců totiž probíhají třídní kola recitační soutěže.

Každý žák si může vybrat báseň nebo prózu, která se mu líbí, a tu pak přednese svým spolužákům.Ti nejlepší  postupují do školního kola.

   To se letos konalo 15. března.  Odborná porota pozorně sledovala všech 24 soutěžících. Všichni recitátoři byli vynikající. S překvapením jsme zjistili, že máme v páté třídě asi budoucí spisovatelku. Eliška Opletalová recitovala svoji vlastní báseň. A podařila se jí.   V kategorii 5. tříd zvítězily Sabina Hájková a Eliška Opletalová. Mezi žáky 6. – 7. tříd obsadil první místo Václav Havlíček, žák 6. třídy. V nejstarší kategorii 8. – 9. tříd první místo získal Ondřej Hrachovina, žák 9. třídy. Do okresního kola postoupili vítězové jednotlivých kategorií.   V odborné porotě zasedli učitelé českého jazyka a příznivci poezie.

   Soutěž ukázala, že naši žáci dokážou interpretovat text s citem a porozuměním.