Virtuální křižovatka I. (Česko, Polsko) - 2007 - 2008

30.01.2012 22:16

Také ve školním roce 2008 - 2009 jsme se pokusili zapojit naše žáky a naši školu do mezinárodního e-Twinningového projektu. Najít vhodné partnery pro úspěšnou mezinárodní spolupráci není jednoduché. Pokoušíme se pokračovat ve spolupráci se slovenskou školou, páťáci začínají anglický projekt s dětmi z Litvy.

 

Virtuální křižovatka (Česko, Polsko)

Skupina němčinářů 8. tříd je prostřednictvím počítačů v kontaktu s dětmi z polského gymnázia v Tworkově. Celá spolupráce probíhá v němčině. Děti se seznamují, píší si o své rodině, o svých zájmech, ukazují si na fotografiích a v powerpointových prezentacích svoji školu, třídu, posílají si pozdravy k Vánocům a sdělují si informace o polských a českých vánočních tradicích. Zde máte možnost podívat se na průběh našeho projektu a některé naše práce - https://www.virtuellestrassenkreuzung.blogspot.com/