Hlavní informace o zapojení školy do projektů minulých i současných ...

 2012/2013

 

 

Odhalujeme tajemství přírody (hlavní koordinátor - Mgr. J. Barabášová)

- jde o úpravu školního dvora 1. stupně, vytvoření bylinkové zahrádky a informačními cedulkami budou označené stromy v parčíku za školou

- projekt bude ukončen na podzim šk. roku 2013/2014

- projekt má svoje stránky: https://odhalujeme-tajemstvi-prirody.webnode.cz/

 

Házená pro všechny (hlavní koordinátor – Mgr. J. Barabášová)

- projekt Českého svazu házené pro žáky 1. – 3. třídy (vytvoření kroužku míčových her, zapojení do školní ligy házené).

 

 

 

 

Epidemie obezity (hlavní koordinátor – Mgr. L. Neckářová)

- mezinárodní projekt PF UP v Olomouci a polské akademie věd zaměřující se na sledování tělesného vývoje, zdravotního stavu a životního stylu dětí a mládeže a na informovanost rodičů o somatickém vývoji jejich dětí (měření výkonu žáků, dotazníky pro žáky, učitele a rodiče, projektový den o zdravé výživě pro žáky, beseda s rodiči o výsledcích sledování).

 

Nautilus aneb Učíme žáky učit se (hlavní koordinátor – Mgr. R. Střížová)

- projekt firmy SCIO zaměřený na rozvíjení kompetence  učení  pro žáky 5., 6. A 7. třídy (využívání úkolů a činností k rozvoji kompetence k učení v rámci výuky pracovních činností, občanské výchovy a dalších předmětů – pracovní sešit).

 

Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1. - 3. třídách ZŠ – Nová škola (hlavní koordinátor – Mgr. M. Kalabisová)

- projekt vydavatelství Nová škola zahrnující ověřování nových materiálů pro podporu výuky angličtiny v 1. – 3. třídě (obrázkové karty, magnetické pomůcky, interaktivní programy pro výuku).

 

E-Twinningové projekty (hlavní koordinátor – Mgr. R. Hynková)

- spolupráce s dalšími evropskými školami v rámci kroužků německého a anglického jazyka.

 

Peníze školám (hlavní koordinátor – Mgr. K. Prucková)

- projekt MŠMT a EU spočívající ve vytváření nových metodických materiálů pro výuku žáků s možností vybavení školy novými pomůckami a technikou (semináře vyučujících v oblasti ICT, v oblasti anglického jazyka, tvorba nových materiálů do výuky, notebooky, interaktivní tabule, slovníky, počítačová učebna).

 

Školní arboretum (hlavní koordinátor – Mgr. M. Polášková)

- projekt Ministerstva vnitra ČR zaměřený na budování vztahu k přírodě a vytvoření prostoru pro výuku před budovou 2. stupně (aktivity žáků: vybudování arboreta v okolí školy, zapojení jednotlivých tříd o určitou část arboreta, popisné tabulky, krmítka v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností, vedení deníku o rostlinách v arboretu, vybudování nového posezení před budovou 2. stupně, slavnostní otevření nového arboreta za účasti rodičů)

 

Připravované projekty pro školní rok 2013/2014

(dosud neschválené)

 

Projekt Podnikatel

- projekt šesti základních škol okresu Olomouc pro žáky 6. – 8. třídy zaměřený na prohloubení schopností podnikatelských schopností žáků (školení pedagogů v oblasti rozvoje kompetencí žáků k podnikání, využívání nově vytvořených materiálů ve výuce, pořízení nové interaktivní tabule)

 

Keramická dílna

- projekt Obecního úřadu Senice na Hané a ZŠ připravovaný pro výzvu z regionálního programu LEADER k vybudování nové keramické dílny v budově 2. stupně (místo suterénního bytu).

 

Comenius

- mezinárodní projekt EU zaměřený na spolupráci evropských škol okolních zemí