Školní družina

Plan práce ŠD.pdf (26,6 kB)
Vnitrni_rad_SD.pdf (28,8 kB)

Seznam dětí přijatých do ŠD na šk. r. 2013-2014.pdf (186912)


 

Do školní družiny jsou přijímány děti od 1.- 4. třídy, celková kapacita je 40 dětí. Družina je rozdělena na dvě oddělení.

I. oddělení

  • vychovatelka: Markéta Mačáková
  • tel: 724 764 334 begin_of_the_skype_highlighting            724 764 334      end_of_the_skype_highlighting
  • počet dětí: 22
  • pavilonek

 

II. oddělení

  • vychovatelka: Bc. Eva Juříková
  • tel. 58 594 72 98 begin_of_the_skype_highlighting            58 594 72 98      end_of_the_skype_highlighting
  • počet dětí: 18
  • hlavní budova školy (č.26)

 

Pro nováčky :)

     I. oddělení školní družiny se nachází v pavilonu vedle hlavní budovy (II. stupně) ZŠ.  II. oddělení je umístěno v budově II stupně. Toto oddělení je v provozu do 15.00. V případě nevyzvednutí dítěte, přechází dítě do I. oddělení, jehož provoz je do 15.30.

     Poplatek za školní družinu budeme vybírat od pondělí 9. 9. 2013. Tento poplatek činí 50,-Kč za jeden měsíc. Platba probíhá v hotovosti. Můžete platit měsíčně, čtvrtletně, půlročně i ročně.  Dále vybíráme 20,- Kč/rok na pitný režim.

     Nepřítomnost dítěte v ŠD je nutné omlouvat, nejlépe písemně prostřednictvím deníčku.

( viz. vnitřní řád ŠD)

Do ŠD si děti přinesou: papuče, převlečení na ven, košili (staré tričko) nebo zástěrku na výtvarné práce, ručník, kapesníky