V lednu 2012 požádala naše škola na základě dotazníku mezi rodiči (vyplňovali třídní důvěrníci SRPŠ) o udělení značky Rodiče vítáni. Tuto značku obdrží školy, které splňují určitá povinná a minimálně dvě volitelná kritéria. Portál této značky poskytuje jak rodičům, tak učitelům informace, pomoc i návody, jak to udělat, aby vztahy mezi rodiči i školou byly pozitivní a měly dobrý vliv na vývoj dítěte.

Více čtete na www.rodicevitani.cz

 

Pro rodiče, kteří se zajímají o problematiku vzdělávání:

rodice_vitani_zpravodaj_unor_2013.pdf (99,1 kB)

Spolupráce s rodiči

Kritéria naší školy

02.03.2012 07:30
Kritéria, která splňujeme, vybrali na své první schůzce v lednu 2012 třídní důvěrníci jednotlivých tříd. Podle výsledku dotazníku jsou to tato: a) povinná 1. U vstupních dveří je umístěn viditelně označený zvonek, rodiče po zazvonění do školy pustí pověřená osoba. 2. Škola má aktualizované...

5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele

02.03.2012 07:13
5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou komunikaci a spolupráci (zdroj: www.rodicevitani.cz) Pro rodiče: Nedívejte se na učitele jako protivníka, ale spolupracovníka při výchově dítěte. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho...