Prázdniny

Zahájení školního roku:               2. září 2013

Podzimní prázdniny: 29. a 30. října 2013
Vánoční prázdniny: 21. prosince 2013 - 5. ledna 2014
Ukončení I.pololetí: 30. ledna 2014
Pololetní prázdniny: 31. ledna 2014
Jarní prázdniny: 3. - 9. února 2014
Velikonoční prázdniny: 17. - 18. dubna 2014
Ukončení školního roku:    27. června 2014
Hlavní prázdniny: 28. června - 31. srpna 2014

 

Plán akcí 2013 - 2014

Září
 • 2. září - Slavnostní zahájení šk.r. 2013/2014
 • schůzka s rodiči žáků 1.třídy a školní družiny
 • úvodní schůzky rodičů 5. a 6. tříd
 •  schůzka s rodiči žáků 9. třídy
 • Evropský den jazyků (1. - 9. třída)
 • Úřad práce Olomouc (9. třída)  
 
Říjen
 • sběr starého papíru
 • Flora Olomouc - přírodovědný kroužek
 • Planetárium Brno (6. třída)
 • Přírodovědný klokan ( 8. - 9. třída)
 • návštěva ZOO OLomouc (1. - 4. třída)
 
Listopad
 • Scio - testování 9. ročník
 • třídní schůzky rodičů všech žáků, schůzky SRPŠ
 • Olomouc Scholaris ( 9. třída)
 • Pythagoriáda (5. - 8. třída)
 
Prosinec
 • měsíc správné výživy (1. - 9. třída)  
 • 5. prosince - Čertovský rej (1. - 4. třída)
 • 6. prosince - Mikulášská nadílka v MŠ -vystoupení dram. kroužku a žáků
                   6.-9.třídy
 • olympiáda z českého jazyka (8. - 9. třída)
 • školní kolo dějepisné olympiády  (7. - 9. třída)
 • výchovný koncert MF Olomouc 
 • Kouzlo adventu v Náměšti na Hané (1. - 5. třída)
 • Vánoční zpívání a vánoční jarmark - Senice na Hané
                           (1. - 9. třída)
 • 16. - 20. prosince - týden vánočního zpívání
 • Vánoční laťka Těšetice (7. - 9. třída)
 • 20. prosince - vánoční besídky
 
Leden
 • informativní schůzky rodičů všech žáků
 • okresní kolo mat. soutěže Pythagoriáda (6. třída)
 • divadelní představení MD Olomouc (1. stupeň)
 • školní kolo chemické olympiády (8. - 9. třída)
 • zápis dětí do 1. třídy
 • třídní kola recitační soutěže
 • 30. ledna - předávání výpisů vysvědčení za 1.pololetí 2013/2014 
 
Únor
 • okresní kolo dějepisné olympiády (6. - 9. třída)
 • zahájení Plaveckého výcviku (1. - 3. třída)
 • schůzky ŠD
 • přehlídka talentů ŠD
 • školní kolo biologické olympiády 
 • školní kolo olympiády ze zeměpisu
 • školní kolo matematické soutěže "Pythagoriáda" (6.  - 8. třída)
 • školní kolo SME STREET HOKEJ 2014 ( 4. - 7. třída)
 
Březen
 • recitační soutěž  - školní kolo (5. - 9. třída)
 • okresní kolo olympiády ze zeměpisu ( 6. - 7. třída)
 • oblastní kolo SME STREET HOKEJ 2014 ( 6. - 7. třída)
 • recitační soutěž - okresní kolo (5. třída)
 • recitační soutěž - okresní kolo (6. - 9. třída)
 • matematická soutěž "Klokan"
 • Dětský karneval
 • okresní kolo olympiády v českém jazyce
 • okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda (7. - 8. roč.)

 

Duben

 • třídní schůzky rodičů všech žáků
 • Den Země (1. - 9. třída)
 • dopravní výchova - testy (2. - 9. ročník)
 • Vynášení smrtky (1.,2. a 4. třída)
 • 1. kolo přijímacích zkoušek (5., 7. a 9. roč.)
 • obvodní kolo recitační soutěže Vilémov (1. - 5. třída)
 • PO prevence (2. a 6. třída)
 
Květen
 • Sběr starého papíru
 • oblastní kolo soutěže "Zelená stezka" (6. - 9. tř.)
 • fotografování celé školy
 • dopravní soutěž praktická část (2. - 8. třída)
 • Senické véšlap
 • Svátek Slabikáře (1. tř.)
 • atletický trojboj (6. - 9. třída)
 
Červen
 • informativní schůzky rodičů všech žáků
 • Zahradní slavnost
 • Senická laťka - školní kolo 
 • Senická laťka finále (4. - 9. třída)
 • Atletický trojboj I.stupně - Senice,Cholina,Vilémov
 • cvičení za mimořádných situací (1. - 9. třída)
 • 27. června - Ukončení školního roku 2013/2014
  vyhlášení nejlepšího sportovce školy
  předávání klíče od školy - rozloučení s 9. třídou a vítání předškoláků
 
Červenec

Letní tábor při ZŠ Senice na Hané