Zaměstnanci - kontakty

 

tel. - ředitelna:                      585 947 298 

tel. - zástupkyně:                  585 754 396 

tel. - sborovna 1. st.:             585 947 303 

mob.tel. - sborovna 1. st.:      606 429 987 

mob.tel. - sborovna 2. st.:      725 073 659 

mob.tel. - družina I.:              724 764 334 

tel. - školní jídelna:                585 947 487                                                                                       

e-mai - školní jídelna:  evaxostadal@seznam.cz

 

Konzultační hodiny vyučujících:

Pokud mají rodiče zájem o setkání

a konzultaci s kterýmkoliv z vyučujících,

stačí se s ním telefonicky domluvit na termínu, který bude oběma stranám vyhovovat.

(Pravidelné konzultační hodiny se nám

v minulých letech neosvědčily, nebyly veřejností

využívány.)

 

Jméno

kontaktní mail funkce
Mgr. Kateřina Prucková katerina.pruckova@zssenicenh.cz ředitelka školy
Mgr. Růžena Hynková ruzena.hynkova@zssenicenh.cz zástupce ředitele
Mgr. Jana Barabášová zakosteli@seznam.cz 1. tř.
Bc. Eva Juříková eva.jurikova@zssenicenh.cz

vychovatelka (II)

asistent pedagoga

Mgr. Monika Kalabisová zakosteli@seznam.cz 4. tř.
Mgr. Renata Kubová zakosteli@seznam.cz 3. tř.
Mgr. Anna Květoňová zakosteli@seznam.cz 2. tř.
PaedDr. Nataša Látalová natasa.latalova@zssenicenh.cz

5. tř.

Markéta Mačáková marketa.macakova@zssenicenh.cz

vychovatelka (I)

asistent pedagoga

Mgr. Lenka Neckářová lenka.neckarova@zssenicenh.cz

9. tř.

metodik prevence

Mgr. Monika Polášková monika.polaskova@zssenicenh.cz

7. tř.

koordinátor EVVO

Mgr. Jana Střídová jana.stridova@zssenicenh.cz

ICT koordinátor

Mgr. Regina Střížová regina.strizova@zssenicenh.cz

výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Ševčíková zdenka.sevcikova@zssenicenh.cz

8. tř.

koordinátor ŠVP

Mgr, Leona Vrbová leona.vrbova@zssenicenh,cz 6. tř.

 

správní zaměstnanci:

školník: Pavel Hrachovina

vedoucí školní jídelny: Eva Kouřilová

vedoucí kuchyně: Miroslava Maksantová

Drahomíra Králová

Jitka Hrachovinová

Alena Havlíčková

Jitka Vičarová